Elektroniczna Skrzynka Podawcza KPP Białogard

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP:http://epuap.gov.pl oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta jest bezpłatne.

 

Składanie wniosku (kliknij na link): wniosek

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:

    1. DOC, RTF

    2. XLS

    3. CSV

    4. TXT

    5. GIF, TIF, BMP, JPG

    6. PDF

    7. ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 18.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Wosiński KPP Białogard
do góry